Rasta upptas för handel på First North (f.d. Nya Marknaden)

Rasta Group AB (publ) kommer från och med måndagen den 26 juni 2006 att listas på Stockholmsbörsens First North-lista (tidigare Nya Marknaden). Rasta Group AB har valt Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Advisor.

”-Vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas att genom listbytet nå en större grupp investerare samt att få en ökad likviditet i handeln med bolagets aktie, vilket bidrar till att trygga bolagets framtida expansionsplaner”, säger VD Jan Bengtsson.

First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder en värld av möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. Den ger bolag ökad visibilitet och tillgänglighet till norra Europas pool av kapital, och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North är en del av den nordiska börsen OMX. Aktierna handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier.

 

Här finns mer information kring Rasta Groups listning på First North (pdf-fil 4 136 kB)

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson VD Rasta Group AB

 Telefon 031-725 95 02, Mobil 070-720 20 60

 Epost: jan.bengtsson@rasta.se

Rasta Group AB (publ) har ca 1 450 aktieägare.

Rasta Group AB äger Rasta Sverige AB – Rasta serviceanläggningar – som f n består av tolv egna anläggningar och fyra franchiseanläggningar. Rasta serviceanläggningar finns på följande sexton platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Brunstorps Wärdshus/ Huskvarna och f d Domusrestaurangen i Strömstad

Publicerat den
Kategoriserat som Historik