Snapcat AB (publ) byter namn till Rasta Group AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SNAPCAT AB(publ)

På en extra bolagsstämma i Snapcat AB (publ) den 15 mars 2005 godkändes styrelsens beslut att genomföra en nyemission. Emissionen görs för att dels expandera nuvarande verksamhet, dels för att stärka kapitalbasen för att kunna göra ytterligare företagsförvärv och även för att bredda ägandet i bolaget

Emissionen görs i tre delar, dels en företrädesemission där nuvarande aktieägare erbjuds teckna en ny aktie på tre gamla. Teckningskursen är 0.25 kronor per aktie plus att för varje nytecknad aktie erhålls en teckningsoption utan vederlag, som ger rätt att teckna en ny aktie för 0.50 kronor senast 2008-04-21. Företrädesemissionen är på maximalt 90.826.640 aktier (och lika många optioner) och ger maximalt ca 22.7 mkr i kapitaltillskott. Aktieägare motsvarande 85.9% av kapitalet har förbundit sig att teckna motsvarande sin ägarandel i bolaget, vilket motsvarar ca 19.5 mkr. För denna emission används det bemyndigande som styrelsen fick av en extra bolagsstämma 2004-09-09.

Därutöver riktas motsvarande erbjudande till bolagets konvertibelinnehavare i enlighet med konvertibelvillkoren. Denna emission kan ge maximalt 32.666.666 nya aktier och optioner.

För att bredda ägandet i bolaget ytterligare riktas en nyemission till allmänheten och institutionella placerare om maximalt 7.333.334 aktier till samma villkor som ovan.

Maximalt kommer emissionerna att ge 130.826.640 nya aktier och lika många teckningsoptioner, motsvarande ett kapitaltillskott om ca 32.7 mkr vid fullt utnyttjande av erbjudandet.

Avstämningsdag blir den 24 mars 2005 och sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 21 mars 2005. Handel med teckningsrätter kommer att ske mellan 2005-04-04 -2005-04-19.

Teckningstiden kommer att äga rum mellan 2005-04-04 – 2005-04-22.

 

Handel med BTA sker på Göteborgs OTC-lista under perioden 4 april – 12 maj 2005. Handeln kan följas på www.thenberg.se under ”Aktielistor”.

 

Prospekt beräknas vara klart i månadsskiftet mars-april och skickas då ut till aktieägarna.

 

Teckningsoptionen som erhålles i samband med nyteckning av aktier kommer att noteras och handel beräknas kunna börja i slutet av april 2005.

 

Vidare fattade bolagsstämman beslut att byta namn. Bolagsnamnet skall innehålla namnet Rasta och styrelsen fick bemyndigande att göra tillägg för att få namnet godkänt hos Bolagsverket. Styrelsens förstahandsval blir Rasta Group AB.

 

För mer information kontakta:

 Jan Bengtsson VD Snapcat AB (publ)

 Telefon 031-725 95 29 alt 031-725 95 00

 Mobil 070-720 20 60

 E-post: jan.bengtsson@rasta.se

 

Rasta Group AB (publ) förvärvade den 1 juli 2004 Rasta serviceanläggningar som f. n. består av tretton egna anläggningar, två franchisetagare och tre utarrenderade anläggningar. Rasta Group handlas på Göteborgs OTC-lista och har cirka 750 aktieägare.

 

Rasta serviceanläggningar finns på följande femton platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst Malmbyhus/Strängnäs. Mer info här.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter