Viva Networks andel i PGOne AB har sålts

Viva Networks AB, som ägs av Knutssonbolagen till 25 %, har sålt sin 49-procentiga andel i telekombolaget PGOne AB.

Under oktober månad försåldes aktierna till Seven Nox AB.

Under perioden då Viva var aktiv delägare i PGOne anskaffades 160 000 kunder. PGOne tillhandahåller fast telefoni till låga priser i f.n. Sverige och Norge.

Seven är ett försäljnings-, utbildnings- & marknadsföringsbolag bestående av ett stort antal partners som är tillika delägare. Under år 2004 ämnar Seven etablera sig i flertalet Europeiska länder samt erbjuda nya tjänster och produkter.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik